Για άλλη μια χρονιά, η εταιρία μας συμμετείχε στη μεγαλύτερη... Για άλλη μια χρονιά, η εταιρία μας συμμετείχε στη μεγαλύτερη...