Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
Κωδικός: 85271
Betallic

28 inc (73 cm) foil un-inflated balloon with self sealing valve.

When inflated with helium this balloon will float for days and days.

PKG